banner

Dalam usaha meningkatkan kualiti pengaduan dan penempahan, Unit Teknologi Maklumat Politeknik Melaka (UTM) telah menyediakan Sistem E-Aplikasi Politeknik Melaka. Sistem ini adalah dikhaskan hanya untuk kakitangan PMK sahaja dimana semua kakitangan boleh membuat Aduan kerosakan ICT, Aduan Kerosakan Insfrastruktur/ Mesin serta Penempahan Kenderaan secara online dengan menggunakan 1 ID sahaja.

 

staf Login Kakitangan untuk ke sistem E-Aplikasi Politeknik Melaka

serach Semakan Status Tindakan tanpa login untuk Kakitangan PMK

serach Semakan Jadual Kenderaan

serach Semakan Status Peralatan ICT di bilik Kuliah

serach Semakan Email Staf PMK

 

 

:::: Bahagian ini hanya dikhaskan untuk staf Kakitangan Jabatan/Unit yang terlibat sahaja ::::

Unit Teknologi Maklumat Statistik
tick Login Administrator UTM
tick Login Juruteknik Komputer

JUMLAH KESELURUHAN ADUAN     1492    
ADUAN BARU     0    

Unit Pembangunan & Senggaraan  
tick Login Administrator UPS
tick Login Juruteknik UPS
JUMLAH KESELURUHAN ADUAN     1648    
ADUAN BARU     10    
Unit Khidmat Pengurusan  
tick Login Administrator Kenderaan
tick Login Pemandu Kenderaan
JUMLAH KESELURUHAN TEMPAHAN     1953    
TEMPAHAN BARU     5    
Sistem Maklumat Staf PMK